Välkommen till FINSAM Lund!

Finsam Lund finansieras gemensamt av Lunds kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Finsam Lunds uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Detta gör vi genom att:

  • Finansiera samverkansprojekt och metodutveckling
  • Finansiera myndighetsgemensamma utbildningar, workshops, frukostmöten och liknande
  • Arrangera utbildningar, workshops, frukostmöten och liknande
  • Påverka och uppmärksamma parterna på möjliga utvecklingsområden
  • Påverka offentliga och privata arbetsgivare att ta emot och anställa fler människor med olika former av funktionshinder
  • Visa hur andra har löst problemet

 

 

Har du en idé eller vill ansöka om medel, läs mer här eller kontakta oss.

Har du en idé?

Hör av dig till oss om du har en idé om en samverkansinsats!

Läs mer eller kontakta oss

Lunds stad - logotyp Region Skåne - logotyp Arbetsförmedlingen - logotyp Försäkringskassan - logotyp

Sidan skapad av Vitamin